lá cải.org

 1. Đất Việt - Mr Đàm mong mở ra một 'đế chế' mới

  ·

  "Tôi mong muốn đánh dấu một đế chế mới với âm nhạc của mình, ở đó, các cộng sự và người hâm mộ trở thành thần dân" - Tuyệt vời! Đợi mãi ngày này! Sắp vào trại rồi!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…