lá cải.org

 1. Gia Đình - Tình dục: “Vũ khí hạng nặng”của phim Việt?

  ·

  Phim thì nhan nhản vũ khí hạng nặng, kịch bản thì dùng công nghệ copy la-de, đạo diễn thì nổ như bom, diễn viên thì quăng lựu đạn... Thế mà cứ bô bô rằng chúng ta đang sống trong một đất nước hòa bình...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…