lá cải.org

 1. VTC - Chết vì chỉ vào tim hỏi 'chắc chỗ này máu nhiều lắm'

  ·

  Tưởng đang đùa giỡn, Lâm Đình Thuận chỉ ngay vào ngực và trả lời “mày đâm vào chỗ này”. Lúc này, Thiên dùng dao đâm ngay 01 nhát, thấy máu chảy ra nhiều - liền bỏ đi tìm nhà báo cùng giải bài toán 6÷2(1+2)=?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…