lá cải.org

 1. Phụ Nữ Today - Lệ Quyên óng ả khoe sắc sau khi sinh

  ·

  "Óng ả" thì không dùng với người. "Óng ả" chỉ dùng để miêu tả lông tóc thôi. Vì vậy, xin mạn phép sửa giúp nhà báo cái tít: Giật mình lông tóc Lệ Quyên óng ả sau khi sinh.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…