lá cải.org

 1. Dân Trí - Bi hài “nickname hàng hiệu” của các cô nàng

  ·

  Thay vì gọi nhau bằng nickname dễ thương, bây giờ nhiều teen girl lại chuộng những cái nickname đầy vẻ hàng hiệu như P “Gu xì”, N “Eo vì” hay L “Chà neo” - Cái này làm tôi nhớ tuổi thơ tôi, những người bạn với nickname "Heo Qua Đường", "Loan Chà Nách"....

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…