lá cải.org

 1. Phụ Nữ Today - Vụ thảm sát tiệm vàng: Mẹ nghi phạm im lặng nhìn khâu vết thương cho Luyện

  ·

  Thế còn mẹ Luyện thì thật là lòng dạ sắt đá! Lúc mẹ nghi phạm nhìn Luyện bị khâu thì mẹ Luyện lại tếch mẹ nó đi đâu?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…