lá cải.org

 1. Phụ Nữ Today - Thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy: Trong thành vách sương mù của Đạo Ca

  ·

  Có thể nói Mười bài đạo ca là một trong hai tác phẩm hay nhất của nhạc sĩ Phạm Duy – tác phẩm kia là trường ca Áo anh sứt chỉ đường tà - Chuyên môn quần xịp lại đi bàn cầm kì thi họa, lộ cái dốt cho người ta cười chi vậy?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…