lá cải.org

 1. Dân Trí - CSGT hay chửi thề không được đứng chốt

  ·

  Á cái đù, thế là từ nay đói rồi, cái đù má!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của justanotherreader

   nhằm lúc 06:32:23 24/11/11, justanotherreader rằng:

   Trong kinh doanh dạy rồi, đã nhận tiền người ta không đội lên đầu thì cũng phải xem như thượng đế, tử tế lịch sự chứ không được chửi tục như thế.
   0
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 08:28:45 24/11/11, mitdac rằng:

   Chỉ CSGT chửi thề ít được đứng chốt
   0
  • hình chộp của chyp

   nhằm lúc 09:05:37 24/11/11, chyp rằng:

   Đù má, vậy là sẽ không còn CSGT ở chốt nữa sao đù má
   0
  • hình chộp của thudinh

   lại nhằm lúc 09:20:50 24/11/11, thudinh rằng:

   Đạo đức kinh doanh, lấy được tiền thì không được chửi!
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…