lá cải.org

 1. Kiến Thức - "Thành phố Hà Nội" trông xe máy 10 nghìn/ lượt?

  ·

  Với tấm vé này, nếu xe bị mất thì bắt đền ai? - Khổ quá, người Hà Nội không mất xe. Dân ngoại tỉnh mới mất.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 08:27:55 04/1/12, mitdac rằng:

   Người Hà Nội: "TPHN" trong " ", chắc nó trừ mình ra
   0
  • hình chộp của T

   lại nhằm lúc 13:58:20 04/1/12, T rằng:

   Sao lại phải cho Thành phố Hà Nội vào trong ngoặc kép vậy?
   0
  • hình chộp của az

   nhằm lúc 18:52:45 04/1/12, az rằng:

   khổ quá, người Hà Nội không trông xe. Dân ngoại tỉnh mới trông.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…