lá cải.org

 1. VEF - Mặt trái đáng xấu hổ của Apple

  ·

  Sent from my iPhone.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 12:33:15 17/1/12, mitdac rằng:

   Quả táo của lão phù thủy mà
   0
  • hình chộp của Thuấn

   lại nhằm lúc 14:40:42 17/1/12, Thuấn rằng:

   from; Steve
   to: VEF
   subject: shit
   shut the f*** up!

   sent from my iPhone
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…