lá cải.org

 1. Giáo Dục - Mỹ nhân facebook Việt (P20): Nơi dừng chân của gió!

  ·

  Báo Giáo Dục, các bạn nợ tôi một lời giải thích! Sao, không biết tôi là ai ư? Thế thì các bạn nợ gió một lời giải thích!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của bekinh

   nhằm lúc 15:46:32 28/2/12, bekinh rằng:

   gió dừng ở giữa 2 chân?
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…