lá cải.org

 1. Đất Việt - Đêm động phòng, có ba người trên giường tôi

  ·

  Anh đã kiểm tra gầm giường, tủ quần áo, lan can, bệ cửa sổ chưa?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Ha ha

   nhằm lúc 17:51:18 22/3/12, Ha ha rằng:

   Sau khi kiểm tra có khi lòi ra tận 30 anh lận :)))
   0
  • hình chộp của maomeo

   lại nhằm lúc 13:23:16 23/3/12, maomeo rằng:

   Lại thằng Vova.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…