lá cải.org

 1. Dân Trí - Gặp 9X “phù phép” cứu khuôn mặt Hoàng Thùy Linh

  ·

  Khổ chị nhà báo chưa! Thức suốt đêm bồi được mấy dòng toẻn hoẻn, lại quên ghi số điện thoại liên hệ làm ăn, bị chúng trừ nửa tiền.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Vịt cồ

   nhằm lúc 09:02:56 03/5/12, Vịt cồ rằng:

   Dân Trí, Dân Việt, Zinh News
   Ba anh bới cải em yêu anh nào
   Em yêu cái chị Tu đai (Phụ nữ Today)
   Hở mông, hở đít mỗi ngày sướng hơn
   13
  • hình chộp của hh

   lại nhằm lúc 10:47:58 03/5/12, hh rằng:

   Bao nhiêu phép cho đủ
   0
  • hình chộp của Trần

   nhằm lúc 16:05:18 04/5/12, Trần rằng:

   Đúng là cái bọn này ngu quá bác cải ah
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…