lá cải.org

 1. Giáo Dục - Bị tố đánh người, Hồng Quế: 'Tôi bị vu khống'!

  ·

  Vu khống? Không đâu, có đấy, to nữa là khác!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của SonHo

   nhằm lúc 11:35:52 05/5/12, SonHo rằng:

   Hahaha! Chẳng những 1 mà là 2
   8
  • hình chộp của badoso

   lại nhằm lúc 11:45:50 05/5/12, badoso rằng:

   Phải công nhận là Cải nhìn từ mọi góc độ và hài hước thật.
   4
  • hình chộp của Monetarycity

   nhằm lúc 13:44:56 05/5/12, Monetarycity rằng:

   chủ sở hữu nói không, cải bảo có, như vậy cái mọi người nhìn thấy là đồ giả rồi
   3
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…