lá cải.org

 1. Vietnamnet - Càng bị hấp dẫn bởi vòng 1, càng nở rộ gái bao

  ·

  Sống nhờ đại gia thì gọi là gái bao. Sống nhờ gái bao thì phải gọi là gì?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Oishi

   nhằm lúc 09:45:23 16/5/12, Oishi rằng:

   Gọi là PV?
   9
  • hình chộp của abc

   lại nhằm lúc 09:50:10 16/5/12, abc rằng:

   gọi là nhà báo.
   5
  • hình chộp của Kax

   nhằm lúc 11:07:01 16/5/12, Kax rằng:

   gọi là bồi bút.
   7
  • hình chộp của An An

   lại nhằm lúc 11:15:33 16/5/12, An An rằng:

   Sống nhờ bồi bút thì phải gọi là gì :D
   0
  • hình chộp của Vit

   nhằm lúc 11:30:28 16/5/12, Vit rằng:

   Mấy thằng báo gai sống nhờ gái bao
   20
  • hình chộp của cà khịa

   lại nhằm lúc 11:31:56 16/5/12, cà khịa rằng:

   Gọi là gái báo
   1
  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 11:41:14 16/5/12, Kenny rằng:

   À,chắc là đại du.
   0
  • hình chộp của 1T2U3A4N

   lại nhằm lúc 12:28:19 16/5/12, 1T2U3A4N rằng:

   @An An: gọi là lacai.org đó ;))
   2
  • hình chộp của Haoaz

   nhằm lúc 14:56:28 16/5/12, Haoaz rằng:

   thâm ;))
   0
  • hình chộp của Hoa khôi

   lại nhằm lúc 16:29:15 16/5/12, Hoa khôi rằng:

   Phóng tinh bao
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…