lá cải.org

 1. Kiến Thức - Malaysia truy tố cảnh sát đánh nhà báo

  ·

  "Mong các anh thông cảm! Ơ tha cho em! Ối ối! Em đã mong các anh thông cảm rồi cơ mà!"

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Oishi

   nhằm lúc 09:45:06 22/5/12, Oishi rằng:

   Bi kịch của cảnh sát trong một xã hội không có lực lượng dân phòng.
   26
  • hình chộp của An An

   lại nhằm lúc 11:22:31 22/5/12, An An rằng:

   Ít nhất cũng bỏ bộ mặt nhâng nháo khi đi xin người ta thông cảm chứ.
   1
  • hình chộp của hehe

   nhằm lúc 23:17:06 22/5/12, hehe rằng:

   @Cai: tinh thần dân tộc cực đoan, cái gì của nước ngoài cũng so sánh với mình
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…