lá cải.org

 1. Vietnamnet - Hiến kế cho 'cô gái nghìn tỷ' dùng tài sản

  ·

  Dân ta toàn Gia Cát Lượng với Bàng Thống thôi. Một ông chết trên gò, một ông chết ở khe núi.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Vit

   nhằm lúc 16:43:38 09/6/12, Vit rằng:

   Hiến tài 'cô gái nghìn tỷ'! Vụ ni làm ăn được ghê!
   0
  • hình chộp của ai

   lại nhằm lúc 16:52:26 09/6/12, ai rằng:

   Có được mấy tỷ mà đòi hiến kế
   0
  • hình chộp của vuhaichau

   nhằm lúc 22:31:56 09/6/12, vuhaichau rằng:

   Dây máu ăn phần hả? Lượn!
   6
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…