lá cải.org

 1. Giáo Dục - Đại học Ngoại thương cũng có những "con sâu" như Nguyễn Đức Nghĩa....

  ·

  "Tụi mày cắt tóc móc mắt nhau thì liên quan đếu gì đến tao???"

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Cà Khịa

   nhằm lúc 18:48:00 28/6/12, Cà Khịa rằng:

   Nguyễn Đức Nghĩa: "Sâu gì? Có nhà tuyển dụng nào "tuyển" được tao đâu? Trừ nhà giam. Hé hé hé"
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…