lá cải.org

 1. VnExpress - Mỹ Uyên thả hồn bên sen Hồ Tây

  ·

  Biết bao nhiêu người đẹp đã thả hồn ở đây... Từ đó Hồ Tây không còn là cái hồ bình thường nữa, mà đã trở thành cái hồ cô hồn...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Zuk

   nhằm lúc 08:52:56 23/7/12, Zuk rằng:

   Ngày rằm tháng 7, tại đây có tổ chức trao giải "cô hồn của năm"...
   1
  • hình chộp của Ha Ha

   lại nhằm lúc 10:14:04 23/7/12, Ha Ha rằng:

   Ủa, rồi ai vác xác cổ về?
   1
  • hình chộp của Tony Tèo

   nhằm lúc 11:00:41 23/7/12, Tony Tèo rằng:

   Hồ Tây sóng nước dập dồn
   Biết bao thiếu nữ mang hồn ra chơi
   27
  • hình chộp của Kenny

   lại nhằm lúc 12:15:59 23/7/12, Kenny rằng:

   Chơi xong em lại xuống bơi
   Hồn trôi lổn nhổn tả tơi giữa hồ.
   13
  • hình chộp của tocdo

   nhằm lúc 12:56:33 23/7/12, tocdo rằng:

   Bơi xong thì ướt hết hồn,
   Lên bờ em lại ngửa hồn ra phơi.
   17
  • hình chộp của Tony Tèo

   lại nhằm lúc 13:10:14 23/7/12, Tony Tèo rằng:

   Version 2:
   Hồ Tây sóng nước dập dồn
   Mỹ Uyên nổi hứng vạch hồn ra khoe
   12
  • hình chộp của Vit

   nhằm lúc 20:41:38 23/7/12, Vit rằng:

   Hồn lỡ sa vào đôi mắt PV.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…