lá cải.org

 1. Kiến Thức - Tước quân tịch quân nhân tung ảnh giết voọc

  ·

  Rất hay! Quân tịch như bộ da, tước quân tịch cũng như lột da, chính là ác giả ác báo vậy.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của vu

   nhằm lúc 09:42:21 01/8/12, vu rằng:

   không cần trốn nghĩa vụ quân sự, cứ giết voọc là được về nhà ôm váy mẹ
   9
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…