lá cải.org

 1. Sốc:

  Thanh Hằng thăm trẻ nghèo mắc bệnh tim (VnExpress).

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của aaz

   nhằm lúc 18:17:03 29/8/12, aaz rằng:

   chứ mà cô ấy thăm các anh mắc bệnh trym thì không sốc tí nào.
   3
  • hình chộp của Phương

   lại nhằm lúc 18:26:01 29/8/12, Phương rằng:

   Thanh Hằng ác quá, người ta mắc bệnh tim mà còn chơi sốc.
   1
  • hình chộp của Thu_Anh

   nhằm lúc 00:27:55 30/8/12, Thu_Anh rằng:

   Người ta đã bị bịnh tim rồi mà còn trang điểm như vậy :-<
   1
  • hình chộp của Solar

   lại nhằm lúc 22:57:09 30/8/12, Solar rằng:

   Sốc: Lá cái giật tít lá cải từ 1 từ báo lá cải
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…