lá cải.org

 1. Đất Việt - Cận cảnh những con vật có 'cái ấy' kỳ quặc nhất thế giới

  ·

  Ba anh cộng tác viên của báo Đất Việt nói chuyện với nhau. Anh thứ nhất bảo "Tôi nghiên cứu về cây; người ta gọi tôi là nhà thực vật học." Anh thứ hai bảo "Tôi chuyên về thú; người ta gọi tôi là nhà súc vật học." Anh thứ ba bảo "Tôi chuyên về biển; người ta gọi tôi là nhà dương vật học."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của A Lúy

   nhằm lúc 21:25:52 03/9/12, A Lúy rằng:

   "Tôi có giải pháp xây nhà dưới mặt đất" - Chủ tịch hội bất động sản phân bua. " ô chào nhà âm hộ học"
   38
  • hình chộp của zzzzzzz

   lại nhằm lúc 23:44:58 03/9/12, zzzzzzz rằng:

   @A Lúy: "Tôi nghiên cứu về vấn đề tâm linh, người ta gọi tôi là nhà âm vật học" :)
   10
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…