lá cải.org

 1. Dân Trí - Hoảng hồn trà sữa có... bao cao su?

  ·

  WTF??? Hết làm với chó, với vịt, giờ lại làm với li trà sữa???

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của vũ hải châu

   nhằm lúc 23:29:05 28/9/12, vũ hải châu rằng:

   đèo mẹ, bọn Lạ nó đánh rắm tận nước nó chứ đã sát giường nhà mày đâu mà mày hoảng lắm thế
   2
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…