lá cải.org

 1. Kiến Thức - Trung Quốc có thể bắn rơi máy bay tàng hình của Mỹ?

  ·

  Việt Nam cũng thông báo "Đã bắn rơi máy bay tàng hình của tư bản giãy chết, mời các bạn đến tọa độ ấy ấy để xem." Phóng viên khắp nơi nháo nhào tới, chẳng thấy gì cả, liền chửi khí thế. Ta mới chửi lại rằng: Nó tàng hình thì xem cụ mày à?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…