lá cải.org

 1. Kiến Thức - Lưu ý khi “yêu” kiểu 69

  ·

  Nếu có thể thì tránh yêu kiểu 69 với bố chồng, chóvịt trời.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của CHUỘT

   nhằm lúc 22:22:43 13/10/12, CHUỘT rằng:

   Nếu một bên đang bị amidan, còn bên kia bị hăm tã!
   1
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 19:41:16 14/10/12, mitdac rằng:

   Xứng danh Báo Kiến thức!
   2
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…