lá cải.org

 1. Vietnamnet - “Những cái khó khăn nhất của dân tộc qua rồi”...

  ·

  Vừa ngoặc kép, vừa dấu lửng, ý chừng là hài hước lắm đây? Nhưng xin lỗi em cười hổng có nổi...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của CHUỘT

   nhằm lúc 19:50:27 14/10/12, CHUỘT rằng:

   Tập Cận Bình bảo: Tao bảo chúng mày thế à?- Dạ, dạ không em tự sướng tí!
   2
  • hình chộp của Ờ

   lại nhằm lúc 23:12:17 14/10/12, rằng:

   "Nền kinh tế của nước ta đã từng đứng bên bờ vực sụp đổ, song nhờ nỗ lực, chúng ta đã đẩy nền kinh tế của chúng ta tiến thêm một bước."
   17
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…