lá cải.org

 1. Giáo Dục - Mất tiền oan từ tổng đài Quà tặng âm nhạc 19001199

  ·

  Điêu dân to gan! Không lo học hành trau dồi kiến thức, lại chúi mũi vào hát hò hát hỏng, mất tiền là đúng còn kêu oan nỗi gi?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Đỗ Lít

   nhằm lúc 21:03:09 26/10/12, Đỗ Lít rằng:

   Và cũng xin đừng mở bài này "báo" này ra, kẻo mất thêm 1 lần tiền với bọn nhà Dục
   0
  • hình chộp của CHUỘT

   lại nhằm lúc 00:45:56 27/10/12, CHUỘT rằng:

   Còn mấy cái tổng đài, có số ngắn hơn- chỉ ba chữ số, gọi vào đấy còn mất tiền oan bạo nữa!
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…