lá cải.org

 1. Phụ Nữ Today - Hồng Quế làm bẩn quốc thể: Thanh tra Bộ sẽ vào cuộc

  ·

  Thanh Tra Bộ, bột giặt mới trắng sáng! Các bà nội trợ đều yêu Thanh Tra Bộ! Tết này hãy cùg Tranh Tra Bộ làm điều hay nhận ngay cơ hội trúng thưởng...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 16:25:19 29/11/12, Hai Ly rằng:

   Thôi lỡ bẩn rồi thì đem ngâm Omo hoặc thuốc tẩy mà giặt đi, gào toáng lên làm gì?
   1
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 22:15:44 29/11/12, mitdac rằng:

   Chân người khác chắc gì sạch hơn chân Hồng Quế?
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…