lá cải.org

 1. Giáo Dục - Công an cuồng dâm hàng loạt nữ sinh: Tâm lý không bình thường?

  ·

  Tôi thấy bình thường đấy chứ.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 09:32:38 07/12/12, Hai Ly rằng:

   Chắc có họ với chú nhanh cô chậm gì đây, chứ tâm lý không bình thường mà được làm đến công an huyện
   3
  • hình chộp của mond

   lại nhằm lúc 10:34:26 07/12/12, mond rằng:

   Không phân biệt nổi động từ với tính từ cũng đi làm thợ viết... Vậy mới là không bình thường đấy chứ.
   2
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…