lá cải.org

 1. Kiến Thức - Bị SLNA "hắt hủi", Văn Quyến quyết định… lấy vợ

  ·

  Cái này thực tế nè. Chứ cái ông đòi đi học đại học chi chi đó, tui thấy viển vông quá.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của D

   nhằm lúc 05:18:08 10/12/12, D rằng:

   Trước đây chơi bụi chơi bờ
   Nay chơi đã có giấy tờ hẳn hoi.
   3
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…