lá cải.org

 1. Công Lý - Nghi án Ngọc Trinh để lộ vùng kín thâm đen khi chưa photoshop?

  ·

  Vùng nách sao gọi là vùng kín? Hãy trả lại công lí cho vùng kín! (Cũng như đã từng trả tự do cho con c...)

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của capthoivu

   nhằm lúc 20:59:02 19/2/13, capthoivu rằng:

   hưởi 'vùng kín' Ngọc Trinh kiếm tí tiền còm heheheh
   4
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…