lá cải.org

 1. VnExpress - Lý Nhã Kỳ có thể tiếp tục là Đại sứ Du lịch

  ·

  Nô! Đại sứ phải quyết đoán, bán kim cương hay bán bưởi phải rõ ràng.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Vu

   nhằm lúc 07:49:02 28/2/13, Vu rằng:

   Đừng sợ dồn lập
   11
  • hình chộp của Gió

   lại nhằm lúc 20:16:53 28/2/13, Gió rằng:

   Hhehehehhe bán kc nhưng chào hàng bưởi
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…