lá cải

Vietnamnet Đầu năm chơi câu đối bằng tiếng Anh

·

Nhiều người cho rằng, từ “Luck” ở giữa không nên dán thẳng mà nên dán ngược lại như chữ “Phúc” để biểu thị ý nghĩa là “May mắn tới” - Cá nhân tôi đề nghị chữ "Phuck".

Đang gửi…