lá cải

VTC Đàm Vĩnh Hưng lần đầu “Ru tình” Trịnh Công Sơn

·

Ru em đầu con gió ỏ ó. Em hong tóc bên hồ ổ ồ.

Đang gửi…