lá cải

Zing News Nguyên Vũ: 'Tôi cũng là người thích ganh đua'

·

Tóc tém, đánh phấn tô son, tay cầm bông hoa, nhoẻn miệng chúm chím cười duyên, có vẻ anh ấy đang ganh đua về mức độ gay.

Đang gửi…