lá cải

Dân Việt Thanh Thảo rất "tây" với váy ngắn, eo thon

·

Phải là "Tây" chứ, sao lại "tây". Báng bổ, báng bổ.

Đang gửi…