lá cải

Đất Việt Đã đến thời của phim hành động

·

Có nhắc đến hai bộ phim hành động nổi tiếng, đầy những cảnh đấm móc, giật chỏ, lên gối, bẻ người, xé xác, cưa đầu, bắn đại liên, quăng lựu đạn, nã trọng pháo... do giàn diễn viên vai u thịt bắp thủ vai. Vâng thưa quý vị, chính là Tây Sơn Hào Kiệt và Khát Vọng Thăng Long.

Đang gửi…