lá cải

Dân Trí Cò bay trắng đồng

·

"Cò bay về nhiều vào những ngày này là một tín hiệu tốt cho bà con bởi ông bà mình thường nói “đất lành chim đậu” mà" - coi chừng không phải, mà là cò bị viêm phổi đấy.

Đang gửi…