lá cải

Dân Việt Đề xuất lập “trại dưỡng lão” cho rùa hồ Gươm

·

Cái thùng phuy, trên có cái ô, trong có webcam (cho con rùa chat sex?).

Đang gửi…