lá cải

VTC Window 7 chính thức ra mắt gói dịch vụ đầu tiên

·

Microsoft tuyên bố rằng gói cập nhật độc lập có dung lượng 572 MB cho 86 người dùng, khoảng 903 MB cho 64 người dùng, và 511 MB cho người dùng trên chip Itanium - Mô Phật! x86 và x64 được dịch ra thế này đây! Cũng là phóng viên công nghệ đấy! Phải biết xấu hổ chứ!

Đang gửi…