lá cải

2sao Độc chiêu V-Pop: Sao Việt hóa ... côn trùng

·

Ngọc Khuê - con chuồn chuồn. Tùng Dương - con nhện. Hồng Nhung - con chim sâu. Còn vì sao nhện và chim sâu được xếp vào lớp Côn trùng thì đến nay khoa học vẫn chưa giải thích được.

Đang gửi…