lá cải

Người Lao Động Đốt rác, 3.000 con gà ra tro

·

Chỉ có ở Việt Nam: gà biết đốt rác. Gà Việt Nam thông minh nhất thế giới! Nguồn tin mật cho hay, các nhà báo Mỹ đang phỏng vấn chủ nuôi gà.

Đang gửi…