lá cải

Dân Trí Hối hả làm lưới “khủng” dẫn dắt cụ Rùa

·

Có ai tắm chung với lưới khủng này chưa, vào chứng nhận giúp nào. Phen này thì đi đời cụ rùa rồi, lưới như lưới bắt chó thế kia mà quăng thì phải biết, nhé!

Đang gửi…