lá cải

Vietnamnet "Cậu nhỏ" của nước nào ngắn nhất thế giới?

·
Trước giờ tôi cứ tưởng chỉ "cậu nhỏ" có nước, bữa nay mới biết nước cũng có "cậu nhỏ."
Đang gửi…