lá cải

Zing News Thủy Tiên: 'Yêu Công Vinh từ cái nhìn đầu tiên'

·

Gần đây, hình ảnh Công Vinh không được như xưa nữa. Vì gái thì ham tài mà. - Nhà báo ăn nói thật là có logic. Vì Tuấn Ngọc hát hay mà.

Đang gửi…