lá cải

Phụ Nữ Today Xếp hạng cậu nhỏ toàn cầu: Nồi nào úp vung nấy

·

GS Quán Anh từng chia trẻ, nếu dương vật vẫn hoàn thành được “nhiệm vụ” là sinh sản, đi tiểu thì kích thước to hay nhỏ, hình dáng ra sao thực sự không quan trọng - Cảm ơn giáo sư đã chia trẻ nhé, trước giờ cháu không biết dương vật cũng có nhiệm vụ sinh sản đấy, cảm ơn giáo sư đã mở mắt cho... e hèm.

Đang gửi…