lá cải

Tiền Phong Ông Gaddafi phẫu thuật thẩm mỹ?

·

Chính điều này đã dẫn đến bạo loạn ở Libya. Đúng là hành vi thiếu trách nhiệm có thể gây hậu quả nghiêm trọng!

Đang gửi…