lá cải

Vietnamnet Con trai bị giết của Gaddafi đang ngao du Mỹ

·

Thế mà, trong bài viết gốc thì ông này chỉ từng đến Mỹ một tháng trước khi có tin đồn bị giết (Less than a month later, Khamis was rumoured to have been killed in an attack by a Libyan kamikaze pilot). Vietnamnet quả là vừa có tài dựng đứng lại vừa giỏi nghề dịch thuật! Đại diện cho báo Lá Cải tôi xin khấu đầu.

Đang gửi…