lá cải

Kiến Thức Cấm xe máy,xe buýt trên đường cao tốc Đại lộ Thăng Long

·

Làn 1, làn 2 phương tiện được phép chạy với tốc độ 80km/h; làn 3 được phép chạy với tốc độ 60km/h; làn 4 dành cho xe dừng khẩn cấp [...] nghiêm cấm mô tô, xe máy, xe thô sơ, xe 3-4 bánh tự chế, xe buýt, người đi bộ hoạt động - Tốc độ đi bộ của tôi cũng 60km, hơn cả Ben Johnson đấy, có được đặc cách không?

Đang gửi…