lá cải

Dân Trí Cận cảnh diễn tập "đưa cụ Rùa vào lồng"

·

Phen này chết cụ Rùa rồi! Cụ Rùa ơi, ơi cụ Rùa ơi! Hỡi ôi, cụ mất, đất giời còn không? Cái cò cái vạc cái nông, ba con cùng béo bắt vào lồng con nao? Bắt Rùa Văn Cụ cho tao...

Đang gửi…